TannlegevaktTannbloggenRåd og tipsInformasjon om koronavirus og smitte
Råd og tips

Informasjon om koronavirus og smitte

For å redusere risikoen for spredning av koronavirus ber vi deg før du møter til time, om å kontakte tannlegevakten på forhånd hvis du har vært i et risikoområde eller hatt nærkontakt med koronasmittede. Dette gjelder også om du har symptomer på luftveisinfeksjon som hoste, feber eller tungpustethet.

Tannhelsetjenesten i en samfunnskritisk funksjon

I henhold til oversikt fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) over samfunnskritiske funksjoner som må opprettholdes, er selvfølgelig helsetjenester. Det er viktig at samfunnet opprettholder evnen til å tilby helsetjenester som er nødvendige for å unngå død, varig nedsatt funksjonstilstand, alvorlig skade eller sterke smerter. Dette omfatter også tannhelsetjenesten i både privat og offentlig sektor. Tannhelsetjenesten skal fortsatt tilby øyeblikkelig hjelp og forsvarlig, nødvendig behandling, mens all behandling som kan vente bør utsettes.

 

Ta kontakt med tannklinikken på telefon eller e-post for å flytte timen din hvis du har:

 • Vært i et område i verden der det er vedvarende smitte
 • Har vært i nærkontakt med personer som har vært i de samme områdene
 • Har vært i nærkontakt med personer som har testet positivt for koronavirus
 • Har symptomer på luftveisinfeksjon som hoste, feber eller tungpustethet

Her finner du vår oversikt over tannlegevakter.

Nye karanteneregler for å hindre korona-smitte

Helsepersonell som har vært i områder med vedvarende spredning av koronasmitte bes om å være hjemme fra jobb i 14 dager, selv om de ikke har symptomer.

Alle norske borgere som har vært i områder med vedvarende smitte og som i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst utvikler luftveissymptomer skal isolere seg hjemme og kontakte sin fastlege på telefon eller lokal legevakt på telefon 116 117.

Både ansatte i helse- og omsorgstjenesten og andre reisende som utvikler luftveissymptomer i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst, skal isolere seg hjemme og kontakte fastlegen på telefon. Hvis man ikke får kontakt med fastlegen, skal man ringe legevakt på telefon 116 117  De nye reglene har tilbakevirkende kraft for reisende som har kommet hjem etter 17. februar.

Informasjonstelefon koronavirus

Har du spørsmål om koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på www.fhi.no, ring: 815 55 015.

Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen eller legevakt: 116 117. Ikke møt opp!

Folkehelseinstituttet har oppdaterte nettsider om koronaviruset med informasjon og råd.

Du finner også nyttig informasjon på helsenorge.no

Vaner som forebygger smitte

 • Papirlommetørkle foran munn og nese beskytter andre når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet etter bruk. Vask så hendene.
 • Bruk albukroken når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig.
 • Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk.
 • Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise.

Informasjonsfilm for barn og voksne

Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm om koronaviruset, der Hermine (13 år) stiller spørsmål til Helen (lege i Helsedirektoratet). Det kan være nyttig informasjon til både barn og voksne i denne filmen.

Vurderinger for alle pasienter

For å redusere smittespredningen i befolkningen i den pågående pandemien, bør det vurderes om det er faglig forsvarlig å utsette tannbehandling av pasienter.

For pasienter der det ikke er faglig forsvarlig å utsette undersøkelser/behandling må en unngå at pasienter blir sittende lenge i venterom. Det bør også vurderes om åpningstidene på tannklinikken skal utvides for å spre aktiviteten utover dagen.

Hånddesinfeksjon bør være tilgjengelig i venterommet og pasienter bør oppfordres til håndhygiene.

Vurderinger for pasienter med mistenkt eller bekreftet smitte

Det må vurderes om det er faglig forsvarlig å utsette behandling/undersøkelse av pasienter med mistenkt eller bekreftet smitte med covid-19, eller som siste 14 dager har oppholdt seg i områder med utbredt spredning av SARS-CoV-2, eller som er definert som nærkontakt til personer bekreftet smittet med SARS-CoV-2.

Det må vurderes om akutte tannhelseproblemer kan avhjelpes med medikamentell behandling til pasientene er smittefrie, dersom det er medisinsk forsvarlig.

Dersom det ikke er faglig forsvarlig å utsette undersøkelse/behandling, anbefales det at disse gjennomføres på slutten av dagen.

Det bør tilstrebes at definert tannhelsepersonell tar seg av behandling av pasienter som er mistenkt eller bekreftet smittet med SARS-CoV-2. Det kan vurderes lokalt om enkelte tannklinikker bør få hovedansvar for behandling av disse pasientene.

Rutiner ved konsultasjon

Ved konsultasjoner/prosedyrer bør rutinene nedenfor følges;

 • Pasienter som kommer til tannlegekontoret, bør ved ankomst få utlevert et kirurgisk munnbind som pasienten selv tar på, med mindre vedkommende av medisinske årsaker ikke tolererer dette.
 • Pasienten skal ikke oppholde seg i fellesarealer, men vises direkte inn i et eget behandlingsrom hvor dør kan lukkes og kun nødvendig personell går inn.
 • Pasientens munnbind tas av inne på undersøkelsesrommet først etter at personell har tatt på personlig beskyttelsesutstyr. Pasienten bør også ha på seg munnbind når den forlater klinikken.

Lenker

Behøver du akutt tannlegehjelp?

Finn tannlegevakt