TannlegevaktTannbloggenRåd og tipsHvordan klage på behandling hos tannlege?
Råd og tips

Hvordan klage på behandling hos tannlege?

Er du misfornøyd med tannbehandlingen? Det første du må gjøre er å ta kontakt med tannklinikken du brukte.

Uansett om du har fått privat eller offentlig tannbehandling, har du mulighet til å klage på behandlingen.

Det første du bør gjøre er å diskutere saken med tannlegen eller tannpleieren som behandlet deg. Har du brukt en offentlig tannklinikk kan du i andre rekke klage til fylkestannlegen.

Dersom dette ikke fører frem finnes det flere måter å klage på.

Tannlegeforeningens klageordning

Denne klageordningen gjelder kun dersom du har fått behandling hos en tannlege som er medlem av Den norske tannlegeforening. Det finnes en klagenemnd i hvert fylke. Klagenemnden har som oppgave å besvare forespørsler og/eller behandle klager fra pasienter på den faglige utførelsen av behandlingen. Hvis du får medhold kan du oppnå at tannlegen blir bedt om å gjøre behandlingen på nytt, eller tilbakebetale det du har betalt for behandlingen.

Klagenemnda tar ikke stilling til krav om erstatning.

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Du kan få dekket direkte tap eller utgifter du har fått som følge av en skade. Har du blitt arbeidsufør som følge av skaden, kan tapt inntekt dekkes. I tillegg til dekning av nødvendige og rimelige utgifter.

For at du skal få erstatning fra NPE, må fire vilkår være oppfylt:

  • Skaden må skyldes svikt i behandlingen
  • Skaden må ha ført til et økonomisk tap
  • Skaden må ikke være for gammel

Les mer om hva som skal til og hvordan du går fram på nettsidene til Norsk Pasientskadeerstatning. NPE kan ikke gi sanksjoner (straff, bøter, advarsler) overfor helsepersonell, det kan kun Helsetilsynet gjøre.

NB! Dersom du har fått utført tannbehandling i utlandet kan du ikke søke NPE om erstatning. Dette gjelder også om du har fått refundert deler av utgiftene fra Helfo (folketrygden).

Statens helsetilsyn

Som pasient eller bruker har du rett til å klage til Statens helsetilsyn dersom du mener at du ikke mottar de helse- og/eller omsorgstjenestene du har krav på. Det samme gjelder om du ikke får oppfylt de rettighetene du har i forbindelse med at du mottar tjenestene.

Helfo

Enkelte sykdommer/tilstander kan gi rett til refusjon (økonomisk støtte), og det er tannlegen som vurderer dette. Les mer på siden «Hvem betaler tannlegeregningen din?» eller «Tannregulering for barn og unge».

Klage på behandling utført i utlandet

Dersom du har fått utført tannbehandling i utlandet, har du ingen klagerettigheter. Dette gjelder også om du har fått refundert deler av utgiftene fra Helfo.

Lenker

Behøver du akutt tannlegehjelp?

Finn tannlegevakt