TannlegevaktTannbloggenRåd og tipsHvem betaler tannlegeregningen din?
Råd og tips

Hvem betaler tannlegeregningen din?

Barn får gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Voksne må i utgangspunktet betale selv, men det finnes mange unntak.

Tannbehandling for barn (0-18 år)

All behandling, bortsett fra tannregulering, er gratis. Din lokale offentlige tannklinikk kaller inn barn til jevnlig kontroll. Som regel kommer første innkalling når barnet er tre år. Hvis barnet har tannhelseproblemer før det fyller tre år, kan du spørre helsesøster eller kontakte tannklinikken.

Folketrygden gir fra 40 til 100 prosent refusjon av offentlig takst, avhengig av behandlingsbehov.

Har du dårlig råd, og sliter med å kunne betale for en tannregulering, kan du søke NAV om støtte. Finn din tannklinikk her.​​​

Tannbehandling for ungdom (19-20 år)

Når du fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret, bør du ta kontakt med den offentlige tannhelsetjenesten. Du har rett til billigere tannbehandling, uavhengig av når på året du er født.

Dersom du går til den offentlige tannhelsetjenesten, betaler du 25 prosent av utgiftene selv, mens det offentlige betaler de resterende 75 prosentene. Det innebærer at egenandel blir registrert med 25 prosent av godkjent egenandel i den automatiske frikortordningen for egenandelstak 2.

Denne rettigheten du har som 19- og 20-åring, avhenger av at du går til den offentlige tannhelsetjenesten for behandling.

Det er den offentlige tannklinikken der du bor/oppholder deg som skal utføre og betale for tannbehandling.  Vær obs på at du ikke nødvendigvis blir kalt inn til undersøkelse. Du finner nærmeste tannklinikk på nettsidene til den fylkeskommunen hvor du bor/oppholder deg, og du kan selv ta kontakt for time.

Har du dårlig råd, kan du søke NAV om støtte til tannbehandling.

Tannbehandling for voksne

Som hovedregel må voksne betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes enkelte unntak dersom du har visse sykdommer, tilstander eller skader. Tannlegen/tannpleieren skal vurdere om du faller inn under noen av disse unntakene, og derfor har krav på støtte fra Helfo. De 15 tilstandene/tilfellene som kan gi rett til stønad fra Helfo er

 • sjelden medisinsk tilstand (spør tannlegen om hvilke tilstander som til enhver tid er med på denne listen, eller les mer om sjeldne medisinske tilstander på helsenorge.no)
 • leppe-kjeve-ganespalte
 • svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig
 • infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
 • sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)
 • periodontitt (tannkjøttsykdom)
 • tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)
 • bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)
 • patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon og erosjon (alvorlig tanngnissing og syreskader)
 • hyposalivasjon (munntørrhet)
 • allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)
 • tannskade ved godkjent yrkesskade (yrkesskaden må være godkjent av NAV og tannbehandlingen må ha sammenheng med yrkesskaden)
 • tannskade ved ulykke som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)
 • sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne (den sterkt nedsatte evnen til egenomsorg må ha vart i minst ett år og ha forårsaket redusert tannhelse)
 • helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven (og ute av stand til å kunne bruke løstsittende protese)

Godkjente egenandeler i forbindelse med sykdommer og misdannelser (anomalier) i munn og kjeve (punkt 5) og behandling av enkelte former for tannkjøttsykdommer (marginal periodontitt og periimplantitt, punkt 6), teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 2. Din tannlege/tannpleier skal innrapportere godkjente egenandeler til den automatiske frikortordningen i Helfo.

Helfo utbetaler stønad etter fastsatte takster, mens tannlegen eller tannpleieren har fri prissetting. Beløpet du får dekket kan derfor være lavere enn det du har betalt.

Mange tannleger og tannpleiere har avtale med Helfo om direkte oppgjør. De får da refundert den delen av behandlingen som Helfo dekker direkte. Dersom han/hun ikke har slik avtale, men vurderer at du fyller vilkårene for å få refundert utgifter fra Helfo, skal de fylle ut «Skjema for tannbehandling § 5-6 og 5-6a». Dette skjemaet legger du ved søknaden til Helfo dersom du søker om refusjon. Helfo må ha mottatt søknaden senest innen 6 måneder fra den enkelte behandlingen. 

Logg inn på Helfos digitale skjema

Papirskjema

Dersom du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut bankkontonummeret ditt og signere skjemaet fra tannlegen. Send skjemaet til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Har du dårlig råd, kan du søke NAV om støtte til tannbehandling (etter sosialtjenesteloven).

Lurer du på hva tannlegen koster? Sjekk og sammenligne prisene på nettportalen til Forbrukerrådet .

Her kan du lese mer om dekning av utgifter til tannbehandling i EU/EØS.

Tannbehandling for eldre

De fleste må betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes noen unntak. Tannlegen vurderer dine rettigheter. Personer som bor på institusjon eller mottar hjemmesykepleie i mer enn tre måneder, får gratis behandling av den offentlige tannhelsetjenesten. Har du dårlig råd, kan du søke NAV om støtte til tannbehandling (etter sosialtjenesteloven).

Tannbehandling for psykisk utviklingshemmede

For psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon er tannbehandling, med unntak av tannregulering, gratis i den offentlige tannhelsetjenesten.

Tannbehandling for andre grupper

Andre grupper som kan ha rett til å få dekket hele eller deler av utgiftene til tannbehandling:

Tannhelse for innsatte i fengsel

Innsatte i fengsel. Innsatte får tilbud om nødvendig akutt tannbehandling av den offentlige tannhelsetjenesten. Ved opphold lenger enn tre måneder gir det også tilbud om tannhelseundersøkelse samt nødvendig forebyggelse og vanlig tannbehandling. Øvrige utgifter til tannbehandling dekkes av den innsatte selv. ​

Les mer om helse og omsorgstjenester til innsatte i fengsel på helsedirektoratet.no.

Har du dårlig råd, kan du søke NAV om støtte til tannbehandling (etter sosialtjenesteloven).​

Narkose/lystgass ved tannbehandling

​​Noen har behov for narkose for å få utført tannbehandlingen. Før det tas avgjørelse om narkose vil det bli vurdert om tannbehandlingen kan gjennomføres ved hjelp av beroligende medisiner, lystgass eller psykologiske metoder. Lystgass er tilgjengelig på noen få offentlige og private tannklinikker.

Kostnader ved narkose under tannbehandling

For barn 0-18 år, personer med psykisk utviklingshemming og grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie, har fylkeskommunen plikt til å dekke kostnadene, også tannbehandling under narkose ved behov.

Tannlegen vurderer om du har behov for narkose. Tannbehandling under narkose gis på sykehus, og ventetiden kan være lang.

Når det gjelder voksne som ikke kommer inn under det offentlige tannhelsetilbudet eller andre ordninger, må de i utgangspunktet betale narkosebehandlingen selv, men her kan det være ulik praksis i fylkene.

Spørsmål kan rettes til den enkelte fylkestannlege. I noen fylker utføres tannbehandlingen på sykehus. Noen private tannklinikker tilbyr også narkose.

I noen tilfeller gir folketrygden økonomisk støtte til tannbehandling under narkose.

Behøver du akutt tannlegehjelp?

Finn tannlegevakt